Rezervare telefonică: +4 0741 217 166
Rent a car in Cluj-Napoca! Orar: Luni - Duminică = 08:00 - 20:00

Termeni și condiții

Art.1 Autoturismele se închiriează numai persoanelor ce posedă permis de conducere național sau internațional valabil, cu o vechime de cel puțin 3 ani și vârsta de peste 23 de ani, împliniți la data închirierii autoturismului.

Art.2 Actele necesare pentru închiriere sunt:

2.1 În original: permisul de conducere, pasaport, buletin sau carte de indentitate;

Art.3.1 Plata tarifului se va face în LEI sau EURO, la cursul BNR din ziua plății.

3.2 Dovada plății tarifului se poate face doar pe baza facturii emise de Companie.

Art. 4.1 La închiriere, clientul trebuie să depună o garanție corespunzătoare clasei de mașini închiriate, conform listei de prețuri  afișate precum și costul închirierii propriu-zise.
Art. 4.2 Garanția servește pentru acoperirea pagubelor produse autovehiculului din vina clientului.
Art. 4.3 Garanția va fi restituită integral, în cazul în care autovehicolul închiriat este returnat la data și ora stabilită în contract, cu toate obiectele prevăzute în inventar, fără deteriorări interioare sau exterioare și alte daune, ce nu fac obiectul garanției, survenite pe perioada contractuală.

Art. 5 Depuse la inchirierea autoturismului daca accidentul nu se incadreaza la art 11.6 din prezentele conditii de inchiriere care fac parte din contractul de inchiriere acceptat si semnat de client.

Art. 6 Tariful de închiriere include:
Art. 6.1: Limită de 350 km/zi,TVA, RCA, rovignetă,asigurare Casco;
Art. 6.2: Înlocuirea autoturismului defect, cu excepția cazurilor de defecțiune provocate din culpa clientului;
Art. 6.3: Revizii tehnice periodice la zi și întreținerea autoturismului;
Art. 6.4: Număr asistență NON-STOP: +40 741 217 166.
Art. 6.5: Depășirea limitei de 350 km/zi se taxează suplimentar cu 0,1 EURO/km +TVA

Art. 7 Tariful de închiriere nu include:
Art. 7.1: Combustibilul, taxele de trecere, garaj, transbordare pe timpul închirierii;
Art. 7.2: Asigurarea pentru persoanele și bagajele aflate în autoturism.
Art. 7.3: Amenzi datorate încălcării legislației de către client.

Art. 7.4: predarea sau preluare a autoturismului in intervalul orar 20.00-08.00 se taxeaza suplimentar cu 10 euro/operatie +TVA

 

Art. 8 Alte tarife practicate, în urmatoarele situatii:
Art. 8.1: Taxata scaun de copil: 3 EUR/ zi+TVA, taxă lanțuri de zăpadă: 3 EURO/zi +TVA, taxă GPS: 3 EURO/zi + TVA
Art. 8.2: Punerea la dispoziție a unui șofer pentru o perioadă mai mică sau egală cu 8h/zi, este taxată cu 20 EUR/zi;
Art. 8.3: punerea la dispoziție a unui șofer pentru o perioadă mai mare de 8h/zi este taxată cu 30 EUR/zi la care se adaugă costurile cazării și a servirii mesei;
Art. 8.4: Predarea autoturismului într-o altă locatie decât cea de unde s-a închiriat este taxata cu 0.7 EUR/km+TVA la: dacia logan, dacia mcv, fiesta, vw polo, fiesta, fusion, focus, skoda octavia, opel astra, opel astra j, vw golf 6; și 0.9 EUR/km+TVA pentru: microbuz, 4×4, SUV, limuzină (ex. Vw passat, audi a4, mercedes c200, bmw X3, bmw320d,  audi Q5, fiat ducato, bmw x5)
Art. 8.5: Pentru realimentare cu carburant la restituirea autovehiculului se taxează 3 EURO/litru +TVA;
Art. 8.6: Depășirea timpului la restituirea mașinii din motive neimputabile a Companiei cu mai mult de 2 ore, se tarifează ca zi întreagă, conform contractului;

Art. 8.7: Pentru constatarea lipsei sau deteriorării obiectelor de inventar menționate în contract, firma îsi rezervă dreptul de a reține, parțial sau total, din valoarea garanției depusă la închiriere;
Art. 8.8: Staționarea mai mult de 1 ora în parcarea Aeroportului față de ora trecută în contract, firma își rezervă dreptul de a reține, parțial sau total, din valoarea garanției depusă la închiriere.
 

Art. 9 Clientul are următoarele obligații:
9.1: Să achite la încheierea contractului de închiriere a autoturismului contravaloarea perioadei de închiriere și a garanției aferente;
9.2: Să mențină autoturismul într-o stare tehnică corespunzătoare cu cea pe care acesta o avea la data încheierii contractului de închiriere;
9.3: Să cunoască și să respecte legile de circulație aplicabile;
9.4: Să folosească autoturismul închiriat numai pe drumurile publice;
9.5: Să asigure autoturismul închiriat în mod adecvat, împotriva furtului, vandalizarii sau a distrugerii;
9.6: Să nu transporte pasageri contra unor sume de bani sau alte recompense materiale;
9.7: Să nu folosească autoturismul închiriat în cadrul curselor automobilistice legale, ilegale sau antrenamente pentru acestea;
9.8: Să nu remorcheze alte vehicule;
9.9: Să nu avarieze partea inferioară a autoturismului închiriat prin acțiune sau neglijență;
9.10:  în cazul în care clientul va părăsi teritoriul României, aceasta se va face ilegal, întreaga răspundere revine clientului inclusiv pentru daunele produse prin accident, furt sau cheltuielile de returnare ale autoturismului;
9.11: Să nu încredințeze sau subînchirieze autoturismul terțelor persoane;
9.12: Să sisteze calatoria si sa anunte reprezentantii SC RODNA TRANS SRL, la numarul NON STOP +40741217166, în cazul în care constata aspecte sau semne de funcționare defectuoasă a autoturismului și care pot periclită starea tehnică a autoturismului sau condițiile de securitate în circulația rutieră;
9.13: Să nu angajeze reparații sau alte lucrări la autoturismul închiriat fără aprobarea scrisă a reprezentanților SC RODNA TRANS SRL; sumele plătite de client pentru lucrări de întreținere sau revizii tehnice scadențe pe parcurs ori pentru unele reparații ce nu îi sunt imputabile, se compensează de către SC RODNA TRANS SRL pe baza documentelor ce atestă efectuarea acestor lucrări: factura fiscală și chitanța cu datele firmei;
9.14: Să nu provoace pagube zonei exterioare, interioare sau la roți, cu intenție sau din neglijență, printr-o folosire necorespunzatoare a acestora;
9.15: Să restituie autoturismul închiriat la data, ora și locația prevăzută în contract; prelungirea termenului de închiriere se poate face numai cu aprobarea scrisă a SC RODNA TRANS SRL; folosirea autoturismului peste termenul de închiriere, fără o aprobare prealabilă scrisă în acest sens, constituie un act de însușire ilegală a bunului și se sancționează conform legislației în vigoare.
9.16: Să restituie autoturismul într-o stare de curățenie care să permită inspectarea starii exterioare, în caz contrar angajatul firmei are dreptul sa refuze restituirea garantiei. Pana la curatarea masinii, acest fapt va fi consemnat in contract de inchiriere si dovedit cu fotografii. Garantia va fi returnata in contul sau persoanei desemnate de client.

Art.10 Nerespectarea obligatiilor mentionate mai sus atrag raspunderea legala in totalitate ,pentru daunele produse inclusiv pentru acoperirea venitului nerealizat pe perioada imobilizarii autoturismului care face obiectul contractului de inchiriere.

Art.11 În cazul unui accident, clientul este obligat:
11.1: Să ia toate măsurile pentru limitarea pagubelor produse;
11.2: Să anunțe cel mai apropiat organ de poliție, de pe raza localității în care s-a produs accidentul, în vederea constatării accidentului și întocmirii formelor legale, în maxim 24 de ore de la producerea evenimentului; să anunțe reprezentanții SC RODNA TRANS SRL, la numărul de asistență NON STOP +40741217166, în maxim 2 ore de la producerea accidentului;
11.3: Să respecte regulile rutiere privind părăsirea locului accidentului;
11.4: Să procure o copie după buletinul și permisul de conducere a persoanei implicate în eveniment precum, o declarație scrisă a acesteia și o copie dupa RCA;
11.5: Să procure autorizația de reparație de la organele competente.

11.6 :In cazul unui accident in care este implicat autoturismul inchiriat daca este provocat sau nu din vina clientului SC RODNA TRANS SRL,daca clientul a fost depistat ca a condus sub influenta alcoolului,a substantelor stupefiante sau medicamente cu efecte similare substantelor supefiante,sau daca accidentul s-a produs ca urmare a incalcarii O.U.G 105/2002 sau a Regulamentului de aplicare a OUG 105/2002  cu toate modificarile in vigoare la data producerii accidentului ,intreaga responsabilitate atat civila cat si penala revine in exclusivitate clientului SC RODNA TRANS SRL pentru despagubirea daunelor provocate tertilor precum si SC RODNA TRANS SRL clientul obligandu-se ca prin acceptarea si semnarea prezentului contract sa consimta la plata integrala a daunelor produse tertilor cat si SC RODNA TRANS SRL

Art.12: Prezentul contract are valoare de titlu executoriu, clientul acceptând în mod expres și irevocabil predarea bunului către companie fără somație, notificare prealabilă sau proces.

Art.13 Orice litigiu izvorat din acest contract sau în legatură cu acesta, inclusiv validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui se va soluționa în prealabil pe cale amiabilă iar, în caz contrar, de către instanțele judecătorești de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Art.14 Litigiul în cauză va fi soluționat întotdeauna conform legii române.

Art.15 SC RODNA TRANS SRL îsi păstrează dreptul de a recupera de la utilizator sau client contravaloare pagubelor produse peste limita garanției, în situațiile în care clientul sau utilizatorul încalcă obligațiile prezentului contract, în conformitate cu legile în vigoare.

Art.16 Prin semnarea prezentului contract, clientul recunoaște că a citit, a înteles și se obligă să respecte prezentele condiții de închiriere ca parte integrantă a contractului.